PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ HEM TEKNİK BİLGİ HEM DE ŞANTİYE TECRÜBESİ GEREKTİRMEKTEDİR.

Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimlerin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçe ile sınırlı nihai çıktılara sahiptir. 

Proje yönetimi, ortak bir hedef doğrultusunda bir plâna uyarlanmış etkinliklerin yönetim teknikleri kullanılarak yönetilmesidir. Herhangi bir proje başlangıcında, planlamasında, yürütmesinde ya da kontrolünde proje yönetimi çerçevesinde yapılacak işler bulunur. Bu işlerin profesyonelce yürütülmesi kurumun gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, şirketler profesyonel yardımlar alırlar. 

İlk olarak, proje yönetiminde gereksinimler ve beklentiler ortaya koyulmalıdır. Gereksinimler ideal hedef göz önünde bulundurarak, beklentilerse gerçekçilikten uzaklaşmayarak belirlenmelidir. Bu aşamadan sonra, hedef açıkça ifade edilmelidir. Reel dünyada rekabet eden şirketler olunduğundan, hedefler de ulaşılabilir olmalı. Aksi takdirde, proje sonucunda hedefe ulaşılamaz ve proje doğuştan başarısız hale gelir. Projenin kapsamı, maliyeti ve sonucunda erişilecek kalite de dikkatle incelenmelidir. Bu noktada, rekabetin doğduğu alanın gerektirdikleri neyse ona göre kapsam, maliyet ve kalite normları belirlenmeli.

Proje Yönetim hizmetinin genel amacı, işin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin yatırımcı şirket kültürüne uygun olarak oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasıdır.

Proje yönetim sistemi sayesinde müteahhidin genel gideri ve karından tasarruf edilmekte, yalnızca kontrollük teşkilatı bütçesi ile yatırım gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler tam zamanlı bir Müşavirlik teşkilatı ile yürütülebileceği gibi, projelerin büyüklüğüne ve bütçesine göre daha ufak yapılanmalar ile de halledilebilmektedir. Ayrıca İşverenin şantiyede kurduğu organizasyonda ihtiyaç duyduğu müşavirlik hizmetleri de verilmektedir.


Sözleşmesel hak ve yükümlülükler verilen sözleşme yönetim danışmanlığı kapsamında takip edilmekte, zamanında yapılacak parasal ve süresel hak talepleri ile proje karlılığına önemli ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

Bir inşaat projesinin hedeflerine ulaşması için aşağıdaki konu başlıkları yönetilmektedir:

  • Firma Faaliyet Alanları (EPS), Şirket İçi Organizasyon Yapısı (OBS)

  • Projenin Zaman Planlaması Yapılması

  • WBS, Aktivite Kodları Ve Kaynak Kodları Oluşturma

  • Projenin Kaynak Planlamasının Yapılması

  • Baseline Proje Oluşturulması Ve Projenin Zaman- Maliyet Açısından Durumunu Tablolarla, Grafiklerle Ve Kolonlar Ile Değerlendirilmesi

  • Check List Oluşturma Ve Döküman (Ataşman) Ekleme

  • Haftalık Raporlar Ile Projenin Gerçekleşme Verilerinin Girilmesi

  • Haftalık Raporlar Oluşturulması

  • Proje Eşiklerinin Hesap Edilmesi